Copyright © 2014  Alle rechten voorbehouden.
START.
DENDROLOGISCHE INFO.
SORTIMENT.
VITENS.
GALERIJ.
EXCURSIES.
SPONSORING en ANBI.
CONTACT, BESTUUR & ROUTE.
NIEUWS.
BELEIDSPLAN.
FINANCIEEL.
OVERZICHT ACTIVITEITEN.
Collectiehouder voor de linde in Nederland

De periode 2018-2021 staat in het teken van de volgende activiteiten:

 

In deze jaren is de nadruk gelegd op de verdere uitbreiding maar ook instandhouding en verfraaiing van het Lindenarboretum. 

Een korte opsomming van de vele activiteiten op het terrein 

Jaarlijks tijdens de snoei en plantdagen in voor en najaar ; 

De snoei-en plantdagen worden mogelijk gemaakt door de inzet van vrijwilligers uit 

div. service clubs , vanuit de jaarlijkse -NL doet- vrijwilligers dag , bewoners vanuit het plaatselijke azc die allen belangeloos hun steentje willen bijdragen. 

- planten van diverse cultivars en Lindes uit opslag  

- snoeien , bijzagen , ondergroei en opslag weghalen 

- snoeien van leilindes ,daklindes en de Lindenberceau 

- het snoeien van de lindenberceau vraagt tegenwoordig om de inzet 

  van een hoogwerker om ook bij de hoogste takken te kunnen komen. 

- wederom vernieuwen van de route paaltjes bij de wandelingen door het terrein

- aanbrengen van ca. 250 naam labels bij de bomen 

- onderhoud aan de uitkijktoren door het vernieuwen van divers houtwerk, 

  Leuning en bordes delen

- plaatsen van begeleidende boomfiguren bij de ingang en door het terrein ; 

  deze boomstammen zijn alle voorzien van uitgezaagde koppen / gezichten  

 

Organisatie van diverse excursies op het terrein met buurtbewoners ,verenigingen boomkwekers , delegaties van Vitens etc. 

Wederom was het Lindenarboretum een van de te bezoeken locaties op de jaarlijkse excursie dag van de Nederlandse Dendrologische Vereniging  

Bezoek aan het Arboretum door de Bomenstichting en wetenschappelijke rapportage van het bomenbestand.  

Bezoek aan het Arboretum door het Staringadvies Buro om landschap , flora en fauna in kaart te brengen en aanbevelingen te doen ter verdere verbetering van de natuurwaarden en de stand van de biodiversiteit die nu al als zeer hoog is gewaardeerd.

Overzicht activiteiten

2018 -2021