Copyright © 2014  Alle rechten voorbehouden.
START.
DENDROLOGISCHE INFO.
SORTIMENT.
VITENS.
GALERIJ.
EXCURSIES.
SPONSORING en ANBI.
CONTACT & ROUTE.
NIEUWS.
BELEIDSPLAN.
FINANCIEEL.
OVERZICHT ACTIVITEITEN.
Collectiehouder voor de linde in Nederland

Welkom op het linde arboretum

In 1988 is het idee om een Arboretum te stichten ontstaan binnen de Juniorkamer Oost Achterhoek (JKOA).. De Juniorkamer is een netwerk organisatie voor jongeren tot 40 jr met als motto ‘learning by doing’ Dit wil zeggen dat kleine en grote projecten ontwikkeld en uitgevoerd worden. Andere projecten gerealiseerd door JKOA zijn o.a. ‘de Dag van de Starter’ en de opvoering van de opera ‘die Zauberflöte’ in de Steengroeve in Winterswijk.

 

Eén van de allereerste uitdagingen m.b.t. het Arboretum project, was het vinden van een hiervoor geschikt stuk grond. Na enige jaren van onderzoek en haalbaarheid kwam JKOA in contact met Waterleidingbedrijf Gelderland destijds nog WOG. Deze had een terrein beschikbaar rondom het Pompstation Corle. Het betreft een perceel van ca. 30 ha met daarop diverse oude gebouwen t.b.v. de waterwinning en een 10 tal pompputten, verspreid over het terrein. De functies van de voormalige oude pomp- en filter gebouwen zijn inmiddels geheel overgenomen door een moderne pompkelder cq. water reservoir en de groen filtertanks. Meer informatie over het pompstation is te vinden onder ‘Vitens’.

 

Nadat er dus een plek was gevonden om het project uit te voeren werd onderzoek gedaan naar het type arboretum en de vormgeving van de geplande bomentuin.

 

Na onderzoek bleek dat er in Nederland uitdrukkelijk behoefte bestond naar het opbouwen en in stand houden van een Lindencollectie. Inmiddels is de Stichting Lindenarboretum officiële nationale collectiehouder voor de Linde. Nader informatie treft u aan onder ‘Dendrologische info’.

 

Het ontwerp van de bomentuin bestaat uit 4 kwartielen. Het eerste kwartiel heeft de titel ,cultuur’. In dit gedeelte staat de bestaande bebouwing van het pompstation en worden de diverse snoei en lei vormen zichtbaar gemaakt. Het tweede en derde kwartiel hebben de repectievelijke titel ‘cultuurlijk’ en ‘natuurlijk’. Het betreft hier het overgangsgebied waarin de beekloop zich bevindt en het grootste gedeelte van de Lindencollectie in een parkachtige opstelling wordt gepresenteerd. Het vierde kwartiel heeft als titel ‘natuur’. Hier bevinden zich enkele infiltratie bekkens en akkers met inheemse kruiden.

 

Een bomentuin is een project van lange adem (boompje groot – plantertje dood). Om dit grote project ook voor de toekomst te garanderen is in 1993 de Stichting Lindenarboretum opgericht. Deze stichting heeft een langdurige overeenkomst gesloten met de WOG (nu WG) om e.e.a. te waarborgen. Het bestuur bestaat uit ex leden van de Juniorkamer en door andere leden die hun specifieke kennis en ervaring m.b.t. bomen en landinrichting bijdragen.

 

 

Link naar Juniorkamer Oost-Achterhoek