Copyright © 2014  Alle rechten voorbehouden.
START.
DENDROLOGISCHE INFO.
SORTIMENT.
VITENS.
GALERIJ.
EXCURSIES.
SPONSORING en ANBI.
CONTACT, BESTUUR & ROUTE.
NIEUWS.
BELEIDSPLAN.
FINANCIEEL.
OVERZICHT ACTIVITEITEN.
Collectiehouder voor de linde in Nederland

Sponsoring en ANBI

Dankzij vele bedrijven en instellingen hebben wij sinds 1989 dit project kunnen ontwikkelen. Hiernaast heeft een groot aantal particulieren door de aanschaf van een zgn. lindencertificaat aan dit project bijgedragen.

 

Voor uitbreiding en instandhouding van dit arboretum zijn wij afhankelijk van giften en donaties. Wij zien uw bijdrage dan ook dankbaar tegemoet op rek.nr: NL64RABO0132304090  t.n.v. Stichting Nat. Lindearboretum te Winterswijk.

 

De STICHTING BEHEER LINDENARBORETUM en de STICHTING LINDENARBORETUM staan bij de Belastingdienst geregistreerd als algemeen nut beogende instelling (ANBI) onder de nrs. 802360841 resp. 802360762.

Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.