Copyright © 2014  Alle rechten voorbehouden.
START.
DENDROLOGISCHE INFO.
SORTIMENT.
VITENS.
GALERIJ.
EXCURSIES.
SPONSORING en ANBI.
CONTACT & ROUTE.
NIEUWS.
BELEIDSPLAN.
FINANCIEEL.
OVERZICHT ACTIVITEITEN.
Collectiehouder voor de linde in Nederland

Waterbedrijf Vitens

Pompstation Corle.

 

Een voormalige Rijn-arm loopt van loopt van Dinxperlo via Aalten langs de Meenkmolen en de voormalige Corlese school richting Vreden. Deze slenk is ter hoogte van het maaiveld ca. 100 mtr breed, in het midden zo'n 60 mtr diep en is in de ijstijd gedicht met relatief grof zand en grind. In dat materiaal kan grondwater dat als neerslag "ergens in de omgeving" wordt opgevangen, worden opgeslagen. Dit in tegenstelling tot bijv. klei en kalk, waarin nauwelijks porien aanwezig zijn.

 

Dit was in 1926 de reden om hier in Corle een pompstation te bouwen voor het winnen en zuiveren van het grondwater t.b.v de drinkwatervoorziening van Winterswijk. Via 12 z.g. winputten met een diepte varierend van 35 tot 55 mtr diep , gelegen op het terrein waarop ook het arboretum is gevestigd, wordt het grondwater d.m.v zogenaamde onderwaterpompen en een leidingsysteem naar een zestal stalen filters bij pompgebouw geperst. Deze filters hebben een capaciteit van 125 m3/h, zodat de maximale productie van het pompstation 750 m3/h (750.000 liter per uur) is.

 

Het aldus gewonnen ruw water is bacteriologisch betrouwbaar maar bevat o.a. koolzuur, ijzer- en mangaan verbindingen die in de filters d.m.v beluchting en filtratie over een grindbed kunnen worden verwijderd. Het filtraat uit de zogenaamde droogfilters wordt opgeslagen in een reinwaterkelder met een inhoud van 1380 m3 en van daaruit d.m.v reinwaterpompen. opgesteld in het pompgebouw, naar de verbruikers in de gemeente Winterswijk en directe orngeving getransporteerd .

 

De reinwaterkelder bevindt zich naast het pompgebouw halfboven en halfonder het maaiveld. De filters moeten uiteraard af en toe worden schoongespoeld . Dat gebeurt met drinkwater en het slib wordt afgevoerd naar de spoelvijver achter het pompgebouw. Bij de aanleg in 1973 was dit een kale zandput .Inmiddels groeit en bloeit er het een en ander aan struiken en bomen . Behalve wat ligusterstruiken, welke geplant zijn, is alles opslag!

 

Uiteraard varieert de dagafgifte van dit pompstation, oorspronkelijk eigendom van de gemeente Winterswijk maar sinds 1988 in het bezit van de W.O.G vervolgens het Waterbedrijf Gelderland en per 2002 Vitens. Niet alleen per dag in de week maar ook in de verschillende seizoenen zij de afname verschillen aanzienlijk. 0m maar een voorbeeld te noemen: In 1999 was de hoogste dagafgifte op 2 augustus 8427 m3 en de laagste dagafgifte op 25 december 4881 m3.

 

Het voormalige oude, licht gepleisterde gebouw werd in 1926 in gebruik genomen en in 2005 gesloopt. Het laagste deel bevatte de machine- c.q pompenruimte en in het hogere deel waren de filters ondergebracht. In de laatstgenoemde ruimte hadden de monteurs van Vitens een magazijn in gericht. In het lagere deel stond het noodstroomaggregaat opgesteld. De brandstofvoor de dieselmotor daarvan bevond zich in een voorraadtank, geplaatst in een betonnen bunker voor het gebouw. Olielekkage dient onder alle omstandigheden te worden vermeden van daar.

 

 

In 1953 werd de filtercapaciteit van de oorspronkelijke installlatie uitgebreid met een achttal zandfilters in een apart (bakstenen) gebouw achter het oude pompgebouw. Na bijna 40 jaar werd het weer buiten bedrijf gesteld, evenals de watertorens aangesloten op het netwerk. De drukregulerende functie van het torenreservoir was door de komst van toerengeregelde centrifugaal pompen niet meer vereist. Als opslag mogelijkheid voor drinkwater had het zijn functie door de geringe afmetingen (ca 300 m3) al lang verloren. ook het filtergebouw werd in 2005 gesloopt.

 

 

Zoals vermeld zijn beide gebouwen, zowel het pompgebouw als het filtergebouw, in het voorjaar van 2005 gesloopt om plaats te maken voor een nieuw gebouw met een onthardingsinstallatie dat in 2006 in gebruik werd genomen.

 

 

Wel nog in bedrijf (sinds 1962) is het reservoir Winterswijk, bestaande uit een drietal

 

reservoirs met een inhoud van 1000 m3 elk en een pompgebouw . Reservoir Winterswijk is gelegen

 

nabij het kruispunt Bataafseweg-Steengroeveweg.

 

 

De beide voormalige dienstwoningen bij het pompstation worden nog wel bewoond door (oud) werknemers van het waterbedrijf maar hebben geen functie meer. Het pompstation zowel het reservoir Winterswijk werken geheel automatisch