Copyright © 2014  Alle rechten voorbehouden.
START.
DENDROLOGISCHE INFO.
SORTIMENT.
VITENS.
GALERIJ.
EXCURSIES.
SPONSORING en ANBI.
CONTACT & ROUTE.
NIEUWS.
BELEIDSPLAN.
FINANCIEEL.
OVERZICHT ACTIVITEITEN.
Collectiehouder voor de linde in Nederland

Sortiment

De belangrijkste, in Nederland geteelde Tilia-soorten zijn:

 

Tilia americana (Amerikaanse linde)

Tilia cordata (kleinbladige Winterlinde)

Tilia euchlora (Krimlinde)

Tilia europaea (x) (Hollandse linde)

Tilia platyphyllos (zomer- of grootbladige linde)

Tilia tomentosa (zilverlinde)

 

Elke soort heeft cultivars. Tilia cordata 'Roeivo' is bijvoorbeeld een cultivar van Tilia cordata.

 

In het Nationaal Lindearboretum zijn zo veel mogelijk alle cultivars van een soort bij elkaar geplant om een overzichtelijk geheel te krijgen. Op deze manier zijn er verschillende groepen op dit arboretum gevormd die gescheiden van elkaar staan. Bij elke groep staat een informatiebordje met specifieke kenmerken van die groep.

Van elke soort, cultivar of selectie staan een tot vijf bomen bij elkaar in een groepje. Bij een boom uit een groep staat de wetenschappelijke naam op een naamplaatje.
In het lindearboretum arboretum staan ruim 120 verschillende taxa.

 

Gebruik van de collectie

 

De collectie wordt gebruikt als genenbank voor wetenschappelijk onderzoek en voor het gebruikswaardeonderzoek voor de praktijk.

 

Collectiehouder

 

De Stichting Lindenarboretum Winterswijk is de collectiehouder voor de linde in Nederland. In 2001 is het boek 'Nederlandse Planten Collecties' verschenen. Hierin staat ook dit arboretum beschreven en wordt de collectie opgesomd. Het boek is geschreven door Hanneke van Dijk en Wim Snoeijer.

 

Snoei- en leivormen

 

In het arboretum is de linde ook als cultuurdrager aanwezig.

Bomen zijn gesnoeid in de vorm van:

-          een boog (berceau)

-          daklinden

-          pyramiden (nog niet aanwezig)

-          etage linden (nog niet aanwezig)

-          haaglinden